In

October 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
 • F/JV/V VB v. Morgan City
3
 • F/JV/V VB @ BBHS
 • 7/8 gr VB v Anderson MS
 • 7/8th gr FB v. DMS
 • 6th gr FB v. St. Bernard
4
 • V VB v. WSM
 • 7/8 gr VB @ LCA
 • FB @ WSM
5
6
 • CC Team @ CHS Panther Prowl
 • BIG RED CLASSIC GOLF TOURN
 • Panther Prowl
7
8
 • 8gr VB @ Fatima
9
 • 6th gr FB @ Hanson
 • F FB @ Notre Dame
10
 • JV/V VB v. ESA
 • 7/8th gr FB @ North Verm
11
12
13
 • CC Meet (TCH Race for Cure)
14
15
 • 7/8th gr FB v. Rene Rost
16
 • F/JV/V VB @ NDHS
 • Swim Meet
 • 9th gr FB @ Loreauville
17
18
 • F/JV/V VB @ DHS
 • 6th gr FB Championship v Mt. Carmel
19
20
 • CC Meet (Comeaux)
 • V VB @ NISH Tourn
21
22
23
 • F/JV/V VB @ Patterson
 • Swim Meet
24
 • JV/V VB v. WHS (Sr.night)
25
26
 • V VB @ ESA Tourn.
 • FB v. AES
27
 • V VB @ ESA Tourn.
28
29
 • Swim District Champ Meet
30
 • V VB Bi-District Playoffs
31
Recent Posts
Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search